Wybierz miejscowość uzdrowiskową:

Mapa miejscowości uzdrowiskowych w Polsce

Miejscowości zdrojowe w Polsce

Serwis zdroj.pl zawiera baze 22 najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce. Poza sanatoriami znajduje się w nich często również rozbudowana baza noclegowa jak choćby w Szczawnicy, Krynicy czy Polańczyku. Na stronie łatwo można znaleść miejsce w hotelu, pensjonacie czy w kwaterach prywatnych korzystając z wyszukiwarki lub interaktywnej mapy z oznaczynymi obietkami noclegowymi i przykłądowymi cenami. Warto pamiętać że do nazwy miejscowości, na terenie której znajduje się obszar uzdrowiska, może zostać dodany odpowiednio wyraz „zdrój”, jeżeli podstawą leczenia uzdrowiskowego są wody lecznicze.

Warunki jakie musi spełniać gmina aby uzyskać status uzdrowiska dla swej miejscowości reguluje Ustawa z 28 lipca 2005 o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Najwięcej uzdrowisk znajduje się w południowej Polsce, głównie w województwie małopolskim i dolnoślądkim.
Źródło: wikipedia.pl